ชมรมผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าการ กปภ.