ชมรมผู้จัดการ จัดสัมมนา "บทบาทผู้จัดการยุคใหม่ กับการพัฒนา กปภ."