คณะกรรมการชมรมผู้จัดการ กปภ. รดน้ำขอพรผู้บริหาร กปภ.