สมาชิกชมรมผู้จัดการ กปภ. ร่วมบริจาคเงินช่วยพนักงานผู้ประสบอุทกภัย